0
แบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย
ทบทวนเนื้อหาทดสอบความเข้าใจ เพื่อพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ เหมาะสำหรับเด็ก 3-5 ปีขึ้นไป
หนังสือ52.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับแบบฝืกทักษะเตรียมความพร้อมในระดับพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์และความคุ้นเคยในการทำแบบทดสอบ เป็นแบบฝึกในระดับพื้นฐาน เน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิด การสังเกต ความเหมือน ความต่าง คณิตศาสตร์ ภาษาและความรู้รอบตัว เป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ความชำนาญแก่เด็กได้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757415668 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 210 x 255 x 2 มม.
น้ำหนัก: 100 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Kids Learning, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน