0
แบบฝึกทักษะ เก่งคณิต ป. 2
คู่มือทบทวนการเรียนรู้ คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ฝึกหัดทำกันนอกห้องเรียน ได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา เพื่อเด็ก ๆ จะได้จดจำได้ดียิ่งขึ้น
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือทบทวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ จดจำ ทบทวน ที่ได้เรียนมาจากในห้องเรียนเสริมทักษะด้านบูรณาการ เพื่อให้เด็ก ๆ จะได้จดจำได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757411448 (ปกอ่อน) 56 หน้า
ขนาด: 212 x 256 x 3 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Kids Learning, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน