0
แบบฝึกพิชิตโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.1 +เฉลย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลำดับขั้นตอน พิชิตโจทย์ปัญหา อ่านโจทย์ปัญหาให้เข้าใจ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาความสัมพันธ์ของโจทย์ เลือกวิธีการพิชิตโจทย์ปัญหาแสดงวิธีการพิชิตโจทย์ปัญหา
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกฝนทางคณิตศาสตร์ สำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้สำหรับฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามขั้นตอน โดยเริ่มจากง่ายไปหายากตามลำดับ โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 5 และการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 5
บทที่ 2 โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9
บทที่ 3 โจทย์ปัญหาการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9
บทที่ 4 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9
บทที่ 5 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
บทที่ 6 โจทย์ปัญหาการวัดความยาวและความสูง
บทที่ 7 โจทย์ปัญหาการชั่ง
บทที่ 8 โจทย์ปัญหาการตวง
บทที่ 9 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
บทที่ 10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
บทที่ 11 โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน

- แบบประเมินพิชิตโจทย์ปัญหา ชุดที่ 1
- แบบประเมินพิชิตโจทย์ปัญหา ชุดที่ 2

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162581229 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน