0
แบบฝึกพิชิตโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.3 +เฉลย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลำดับขั้นตอน พิชิตโจทย์ปัญหา อ่านโจทย์ปัญหาให้เข้าใจ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาความสัมพันธ์ของโจทย์ เลือกวิธีการพิชิตโจทย์ปัญหาแสดงวิธีการพิชิตโจทย์ปัญหา
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกฝนทางคณิตศาสตร์ สำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้สำหรับฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามขั้นตอน โดยเริ่มจากง่ายไปหายากตามลำดับ โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 โจทย์ปัญหารการบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100,000
บทที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000
บทที่ 3 โจทย์ปัญหารการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
บทที่ 4 โจทย์ปัญหาการคูณ
บทที่ 5 โจทย์ปัญหาการหาร
บทที่ 6 โจทย์ปัญหารเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
บทที่ 7 โจทย์ปัญหาการวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
บทที่ 8 โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา
บทที่ 9 โจทย์ปัญหาการชั่ง
บทที่ 10 โจทย์ปัญหาการตวง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162581137 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน