0
แบบฝึกพิชิตโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.5 +เฉลย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลำดับขั้นตอน พิชิตโจทย์ปัญหา อ่านโจทย์ปัญหาให้เข้าใจ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาความสัมพันธ์ของโจทย์ เลือกวิธีการพิชิตโจทย์ปัญหาแสดงวิธีการพิชิตโจทย์ปัญหา
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกฝนทางคณิตศาสตร์ สำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้สำหรับฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามขั้นตอน โดยเริ่มจากง่ายไปหายากตามลำดับ โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
บทที่ 2 โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
บทที่ 3 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารระคน
บทที่ 4 โจทย์ปัญหาสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
บทที่ 5 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน
บทที่ 6 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วน
บทที่ 7 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน
บทที่ 8 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม
บทที่ 9 โจทย์ปัญหาร้อยละ
บทที่ 10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 11 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
บทที่ 12 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

- แบบประเมินพิชิตโจทย์ปัญหา ชุดที่ 1
- แบบประเมินพิชิตโจทย์ปัญหา ชุดที่ 2

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162581342 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน