0
แบบฝึกภาษาไทย ประถม 4
แบบฝึกช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนอย่างแท้จริง ทั้งเรื่องหลักภาษา ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกภาษาไทย ประถม 4" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เริ่มจากสรุปเนื้อหาเรื่องย่อที่เป็นสาระสำคัญ ความรู้ทางหลักภาษา และการใช้ภาษา โดยในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดเป็นกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ด้วยตนเอง พร้อมเฉลยอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบท้ายบท และแบบทดสอบปลายภาค เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง

สารบัญ

ภาษาพาที (ส่วนที่ 1)
- บทที่ 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน
- บทที่ 2 ออมไว้กำไรชีวิต
- บทที่ 3 ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
ฯลฯ

ภาษาพาที (ส่วนที่ 2)
- บทที่ 13 อย่างนี้ดี ควรทำ
- บทที่ 14 กระดาษนี้มีที่มา
- บทที่ 15 รักที่คุ้มภัย
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 การผจญภัยของสุดสาคร
- บทที่ 2 น้ำผึ้งหยดเดียว
- บทที่ 3 ระบบสายฟ้า
ฯลฯ

- เฉลยกิจกรรมและแบบทดสอบท้าบบท (ภาษาพาที)
- เฉลยกิจกรรมและแบบทดสอบท้าบบท (วรรณคดีลำนำ)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099304009 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 192 x 253 x 19 มม.
น้ำหนัก: 775 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน