0
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป.6 +เฉลย
แบบฝึกหลักภาษาไทยชุดนี้ได้จัดทำขึ้น 6 ระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1-ป.6 โดยจัดทำเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเรียนในโรงเรียนทั่วไป เพื่อใช้เป็นแบบฝึกและทบทวนให้เกิดทักษะและความชำนาญในหลักภาษา
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบทเรียน และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 คำนามและคำสรรพนาม
ชุดที่ 2 คำกริยา
ชุดที่ 3 คำวิเศษณ์
ชุดที่ 4 คำบุพบทและคำสันธาน
ชุดที่ 5 คำที่ทำหน้าที่ได้หลายลักษณะ
ชุดที่ 6 คำมูลและคำประสม
ชุดที่ 7 คำซ้อนและคำซ้ำ
ชุดที่ 8 คำสมาส คำสนธิและคำที่มีความหมายแฝง
ชุดที่ 9 คำไวพจน์
ชุดที่ 10 วลีและประโยค
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353284 (ปกอ่อน) 92 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 6 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน