0
แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน
แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้สูงขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สอดคล้องกับการประเมินการเรียนรู้เรื่องการอ่านของ PISA ที่ทดสอบนักเรียนวัย 15 ปี
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน" เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการอ่านให้สูงขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สอดคล้องกับการประเมินการเรียนรู้เรื่องการอ่านของ PISA ที่ทดสอบนักเรียนวัย 15 ปี โดยแบบฝึกหัดทั้ง 5 ชุด มีโครงสร้างและระดับความยากง่ายใกล้เคียงกัน สามารถเลือกทำชุดใดก่อนก็ได้ พร้อมเฉลยคำตอบสำหรับช่วยให้นักเรียนวินิจฉัยจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านให้สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

- การรู้เรื่องการอ่าน
- แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน ชุดที่ 1
- แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน ชุดที่ 2
- แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน ชุดที่ 3
- แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน ชุดที่ 4
- แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน ชุดที่ 5
- เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน ชุดที่ 1
- เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน ชุดที่ 2
- เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน ชุดที่ 3
- เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน ชุดที่ 4
- เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน ชุดที่ 5

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338529 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 190 x 257 x 12 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน