0
แบบฝึกหัดการอ่าน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 (2nd Edition)
รวมบทอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น จำนวน 25 บท และบทอ่านเสริมจำนวน 10 บท พร้อมแบบฝึกหัด คำศัพท์และไวยากรณ์ในบทอ่านแต่ละบทสอดคล้องกับเนื้อหาในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition)
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกหัดการอ่าน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1" เล่มนี้ ได้รวบรวมบทอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น จำนวน 25 บท และบทอ่านเสริม จำนวน 10 บท พร้อมแบบฝึกหัด คำศัพท์ และไวยากรณ์ในบทอ่านแต่ละบทสอดคล้องกับเนื้อหาในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition) เล่ม 1 และ 2 สามารถใช้ศึกษาไปพร้อม ๆ กันได้ มีคำแปลคำศัพท์ที่ยังไม่เคยปรากฏในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition) เล่ม 1 และ 2 และคำแปลบทอ่านหลักที่ท้ายเล่ม เหมาะกับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition) เล่ม 1 และ 2 และผู้เรียนระดับต้นที่ต้องการฝึกฝนการอ่าน

สารบัญ

- เตรียมความพร้อม 1
- เตรียมความพร้อม 2
- เตรียมความพร้อม 3
- เตรียมความพร้อม 4
- เตรียมความพร้อม 5

- บทที่ 6 บทอ่านหลัก
- บทที่ 7 บทอ่านหลัก
- บทที่ 8 บทอ่านหลัก
- บทที่ 9 บทอ่านหลัก
- บทที่ 10 บทอ่านหลัก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437396 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน