0
แบบฝึกหัดการอ่าน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 (2nd Edition)
รวมบทอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น จำนวน 25 บท และบทอ่านเสริมจำนวน 16 บท พร้อมแบบฝึกหัดฝึกจับประเด็น เหมาะกับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 (2nd Edition)
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกหัดการอ่าน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2" เล่มนี้ ได้รวบรวมบทอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น จำนวน 25 บท และบทอ่านเสริม จำนวน 16 บท พร้อมแบบฝึกหัดฝึกจับประเด็น คำศัพท์และไวยากรณ์ในบทอ่านแต่ละบทสอดคล้องกับเนื้อหาในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition) เล่ม 3 และ 4 สามารถใช้ศึกษาไปพร้อม ๆ กันได้ มีคำแปลคำศัพท์ที่ยังไม่เคยปรากฏในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition) เล่ม 3 และ 4 และคำแปลบทอ่านหลักที่ท้ายเล่ม เหมาะกับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition) เล่ม 3 และ 4 และผู้เรียนระดับต้นที่ต้องการฝึกฝนการอ่านทุกคน

สารบัญ

บทที่ 26 บทอ่านหลัก บทอ่านเสริม
บทที่ 27 บทอ่านหลัก
บทที่ 28 บทอ่านหลัก
บทที่ 29 บทอ่านหลัก
บทที่ 30 บทอ่านหลัก บทอ่านเสริม
บทที่ 31 บทอ่านหลัก บทอ่านเสริม
บทที่ 32 บทอ่านหลัก บทอ่านเสริม
บทที่ 33 บทอ่านหลัก บทอ่านเสริม
บทที่ 34 บทอ่านหลัก
บทที่ 35 บทอ่านหลัก บทอ่านเสริม
บทที่ 36 บทอ่านหลัก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437631 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน