0
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560)
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1" เล่มนี้ จัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์หลักคือ ต้องการให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดมาก ๆ จนเกิดทักษะการเรียนรู้ นักเรียนสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ควบคู่ไปกับหนังสือคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนใช้ เมื่อนักเรียนเรียนจบหัวข้อใด ก็นำหัวข้อนั้นมาฝึกฝนปฏิบัติในหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนคุณครูท่านใดเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ เหมาะสมที่จะใช้เป็นแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนในชั้นเรียน ก็สามารถทำได้โดยอธิบายเนื้อหาหัวข้อที่เรียน และหยิบยกข้อคี่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นตัวอย่างประกอบการสอน ส่วนข้อคู่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในห้องเรียนหรือให้เป็นการบ้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 เศษส่วน
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
- การบวก การลบ
- โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนและจำนวนคละ
ฯลฯ

บทที่ 2 ทศนิยม
- การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม
- การหาค่าประมาณ
- การคูณ
ฯลฯ

บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
- แผนภูมิแท่ง
- กราฟเส้น
- โจทย์ปัญหา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583322 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน