0
แบบฝึกหัดคัด Aa-Zz ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่
เริ่มเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเยาว์ ตั้งแต่ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ หลักการเขียนอย่างถูกวิธี ผ่านการคัดลายมือ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมาย
ผู้เขียน Twin Sister
หนังสือ52.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เริ่มเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเยาว์ ตั้งแต่ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ หลักการเขียนอย่างถูกวิธี ผ่านการคัดลายมือ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมาย เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รวดเร็วและสามารถจดจำได้ดียิ่งขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเขียนที่ยากขึ้นในลำดับช้นต่อไปเสริมทักษะเตรียมความพร้อม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757422635 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 209 x 256 x 2 มม.
น้ำหนัก: 100 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Kids Learning, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน