0
แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (PDF)
เหมาะสำหรับวัยอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษา พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานในหมวดต่างๆ
หนังสือ265.50 บาท
e-books(PDF) ?269.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ" เล่มนี้ เลือกคำศัพท์พื้นฐานที่เด็กๆ ควรรู้ไว้กว่า 700 คำศัพท์ แบ่งเป็น 20 หมวด เหมาะสำหรับวัยอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา พร้อมมีภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส เพื่อให้เกิดการจดจำความหมายของคำศัพท์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นกว่าเดิม

สารบัญ

- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดผลไม้ (Fruit vocabulary)
- แบบฝึกหัดคำศัพท์มวดผักและธัญพืช (vegetable and Grains vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดสัตว์ (Animals vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดสถานที่ (Places vocabulary)
- แบบฝักหัดคำศัพท์หมวดห้องต่างๆ และบริเวณบ้าน (Rooms and Areas of a House vocabulary)
- แบบฝักหัดคำศัพท์หมวดยานพาหนะ (Vehicles vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดสิ่งของเรื่องใช้ (Appliances vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดอาชีพ (Occupation vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดอาหาร (Food vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดเครื่องแต่งกาย (Clothes vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดร่างกาย (Part of Body vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์คำศัพท์หมวดธรรมชาติ (Nature vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดคำบุพบท (Preposition vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดคำกิริยา (Verbs vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดคำสีสัน (Color vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดรูปทรงเรขาคณิต (Geometry vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดวัน (Daily vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดเดือน (Month vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดระยะเวลา (Time length vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดครอบครัว (Family vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดจำนวนเลข (Number vocabulary)
- แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ (Math Symbols vocabulary)
- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5524400000880 (PDF) 224 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ฟุกุโร, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน