0
แบบฝึกหัดทักษะและวิธีคิดเร็วคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3 +เฉลย
หนังสือเสริมทักษะพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ฉบับศึกษาด้วยตนเอง
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับน้องๆ ชั้น ม.4-6 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อม พร้อมแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ฟังก์ชันเอ็กซโปเนนเชียลและลอการิทึม
บทที่ 2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1
บทที่ 3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2 และการประยุกต์
บทที่ 4 เวกเตอร์
ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167082776 (ปกอ่อน) 348 หน้า
ขนาด: 187 x 263 x 25 มม.
น้ำหนัก: 735 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์SCIENCE CENTER, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน