0
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3
คู่มือเรียน-เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 3 ด้วยแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมเนื้อหา Grammar Reading และ Vocabulary ที่สนุกสนานและหลากหลายในทุกสาระการเรียนรู้ กว่า 150 ข้อ กันเถอะ! รับรองว่าครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองใช้เตรียมสอบเลื่อนชั้น และติวเข้มเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษาแน่นอน!

สารบัญ

Basic English
- English Letters A-Z Exercise
- Number and Ordinal Number Exercise
- Article A, An, and The Exercise
- Basic English Test

English Grammar
- Singular / Plural Noun Exercise
- Pronoun Exercise
- Adjective Exercise
ฯลฯ

Conversation
- Questions Words Exercise
- Request : Sentence Exercise
- Day / Time and Weather
- Conversation Test

Vocabulary
- Vocabulary Exercise

Final Test
- Final Test ชุดที่ 1
- Final Test ชุดที่ 2

เฉลย
- เฉลย Basic English
- เฉลย English Grammar
- เฉลย Conversation
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099303491 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 192 x 255 x 9 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน