0
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.4
คู่มือเรียน-เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
หนังสือ128.25 บาท
e-books(PDF) ?121.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.4" เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหา Grammar Reading และ Vocabulary ที่สนุกสนานและหลากหลายในทุกสาระการเรียนรู้ กว่า 150 ข้อ เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองใช้เตรียมสอบเลื่อนชั้น และติวเข้มเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา

สารบัญ

Part 1 : Grammar
- บทที่ 1 Noun
- บทที่ 2 Article
- บทที่ 3 Pronoun
- บทที่ 4 Verb
- บทที่ 5 Adjective
- บทที่ 6 Question word
- บทที่ 7 Tense

Part 2 : Vocabulary
Part 3 : Conversation

- แบบฝึกหัดท้ายบท
- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099302784 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาด: 192 x 255 x 7 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน