0
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ หลักสูตร EP (English Program) ป.1
สามารถใช้เตรียมสอบเข้าห้อง King และ ห้องเรียนโครงการในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ เตรียมพร้อมพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับเข้าศึกษาในหลักสูตร EP (English Program)
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมแบบฝึกหัดและโจทย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร (EP) English Program หลักสูตร Inter, Intebsive และ Bilingual ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเป็นพิเศษ โดยเนื้อหาจะเน้นเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทุกบทสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ละเอียดที่สุด ตั้งแต่ Grammar Reading Comprehension และ Vocabulary เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพประกอบสวยงาม ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกในการทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมสอบเพิ่มคะแนนของการสอบตลอดปีการศึกษา

สารบัญ

Part 1 Introduction to English : มารู้จักภาษาอังกฤษกันเถอะ
- Chapter 1 Basic English: ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- Chapter 2 Sentence: ประโยคในภาษาอังกฤษ

Part 2 Grammar : ไวยากรณ์
- Chapter 1 Noun : คำนาม
- Chapter 2 Verb : คำกริยา
- Chapter 3 Pronoun : คำสรรพนาม
- Chapter 4 Adjective : คำคุณศัพท์
- Chapter 5 Preposition : คำบุพบท

Part 3 Conversation : บทสนทนา
Part 4 Vocabulary : คำศัพท์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099304627 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 11 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน