0
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที และ วรรณคดีลำนำ) +เฉลย
ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละบทเรียน แบบฝึกหัดทบทวนและแบบฝึกทักษะทางภาษาที่หลากหลาย เหมาะสำหรับครูใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน และผู้ปกครอง ใช้เพิ่มพูนทักษะทางภาษาให้แก่ลูกหลาน
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที และ วรรณคดีลำนำ)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละบทเรียน แบบฝึกหัดทบทวนและแบบทักษะทางภาษาที่หลากหลาย พร้อมมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับครู ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของนักเขียน และผู้ปกครอง ใช้เพิ่มพูนทักษะทางภาษาให้แก่บุตรหลาน

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน
- บทที่ 2 ออมไว้กำไรชีวิต
- บทที่ 3 ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
- บทที่ 4 ภูมิใจมรดกโลก
- บทที่ 5 ชีวิตที่ถูกเมิน
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 การผจญภัยของสุดสาคร
- บทที่ 2 น้ำผึ้งหยดเดียว
- บทที่ 3 ระบำสายฟ้า
- บทที่ 4 เรื่องเล่าจากพัทลุง
- บทที่ 5 ดวงจันทร์ของลำเจียก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583445 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน