0
แบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ ฟิสิกส์ ม.4 : กลศาสตร์ 1 (ปรับปรุงใหม่) +เฉลย
ฟิสิกส์สำหรับผู้เริ่มเรียนรู้ด้วยตนเอง และแบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ ฉบับศึกษาด้วยตนเอง พร้อมด้วยแบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ วิธีคิดตรง วิธีคิดลัด
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในปัจจุบัน วิชา ฟิสิกส์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ทั้งวิธีคิดตรง และวิธีคิดลัด เรื่องของการเคลื่อนที่ แรง มวล กฎการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่ของดาวเทียม การเลี้ยวโค้ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการสอบให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
- ความรู้เบื้องต้น
- หน่วยการวัดในระบบเอสไอและคำอุปสรรค
- เครื่องมือวัดแบบขีดสเกล
ฯลฯ

บทที่ 2 การเคลื่อนที่
- ปริมาณทางฟิสิกส์
- การรวมเวกเตอร์โดยวิธีเขียนรูป
- ระยะทางและการกระจัด
ฯลฯ

บทที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่ของนิวตัน
- แรง
- มวลและความเฉื่อย
- น้ำหนัก
ฯลฯ

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
- ลักษณะการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์
- การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
- การเคลื่อนที่ของดาวเทียม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000377 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 186 x 262 x 11 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน