0
แบบฝึกหัดวิทยาการคำนวณ ชุด โค้ดดิ้งแสนสนุก เล่มที่ 1
หนังสือเล่มนี้เด็ก ๆ จะได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาแสนสนุก ฟรี! สติกเกอร์แบบลอกซ้ำได้ รูปเรขาคณิตสีสันสดใส
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกหัดวิทยาการคำนวณ ชุด โค้ดดิ้งแสนสนุก เล่มที่ 1" เป็นหนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ Coding ที่ออกแบบและทดสอบคุณภาพแล้ว โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ เด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผ่านแบบฝึกหัดในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สังเกต เปรียบเทียบ จำแนกจัดกลุ่ม ถอดรหัส เขาวงกต ทิศทาง แบบรูป เรียงลำดับขั้นตอน และหาความสัมพันธ์ โดยผู้เขียนได้ให้ "จิ๋ว"  "จ้อย" และ "จี๊ด" เป็นตัวละครในการดำเนินเรื่อง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมทำกิจกรรมไปกับเพื่อนทั้งสามคน และเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง เมื่อช่วยเพื่อนทำภารกิจต่าง ๆ ได้สำเร็จ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- แบบฝึกหัดนี้ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการโดย ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ (ครูอ้อย)
- ฝึกการคิดอย่างมีตรรกะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนหลักการคิดเชิงวิเคราะห์ อันเป็นทักษะจาเป็นแห่งศตวรรษที่ 21
- เสริมทักษะการคิดเชิงคานวณด้วยระบบ Unplugged ให้เหมาะกับเด็กปฐมวัย
- พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัย 5 ปีขึ้นไป ที่ต้องการเตรียมความพร้อมทักษะวิทยาการคานวณให้ลูก, ครูปฐมวัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811876130775 (ปกอ่อน) 40 หน้า
ขนาด: 217 x 293 x 4 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน