0
แบบฝึกหัดเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.1 สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเตรียมสอบ สสวท.
แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผ่านโจทย์ประยุกต์ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียน เตรียมสอบในชั้นเรียนและสนามสอบชั้นนำต่าง ๆ
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และสสวท. และเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดยเน้นการทดลองปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ พร้อมแบบฝึกหัดตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากชั้นเรียนและใช้เตรียมสอบในสนามสอบชั้นนำต่าง ๆ เหมาะสำหรับครูผู้สอน นำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนจับ 1-10 และ 0
บทที่ 2 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 9
บทที่ 3 การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 9
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ
บทที่ 5 จำนวนนับ 11-20
บทที่ 6 การบวก 2 จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 20
บทที่ 7 การลบ 2 จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 20
บทที่ 8 จำนวนที่มี 2 หลัก และการกระจายค่า
บทที่ 9 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
บทที่ 10 การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811877310053 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 9 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์I.S. Practical
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน