0
แบบฝึกหัดเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.4
สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมสอบ สสวท. แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผ่านโจทย์ประยุกต์ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียน เตรียมสอบในชั้นเรียนและสนามสอบต่าง ๆ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกหัดเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.4" เล่มนี้ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการสรุปเนื้อหาสำคัญและยกตัวอย่างวิธีแก้โจทย์คณิตศาสตร์อย่างละเอียด อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดเสริมความเข้าใจหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบวกลบคูณหาร หรือการสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือการอ่านค่าน้ำหนักและความยาว โดยมีการใช้ภาพประกอบ 4 สี ช่วนกระตุ้นความสนใจให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 2 การบวกและการลบ
บทที่ 3 การคูณ
บทที่ 4 การหาร
บทที่ 5 เวลา
บทที่ 6 เศษส่วน
บทที่ 7 ทศนิยม
บทที่ 8 จุด เส้น และมุม
บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811877310138 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 209 x 289 x 8 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน