0
แบบฝึกหัดเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเตรียมสอบ สสวท.
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทดลอง การปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเตรียมสอบในชั้นเรียน และในสนามสอบชั้นนำต่าง ๆ
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และสสวท. และเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดยเน้นการทดลองปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ พร้อมแบบฝึกหัดตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากชั้นเรียนและใช้เตรียมสอบในสนามสอบชั้นนำต่าง ๆ เหมาะสำหรับครูผู้สอน นำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

สารบัญ

บทที่ 1 พืชและสัตว์กับแหล่งที่อยู่
บทที่ 2 พืชและสัตว์รอบตัว
บทที่ 3 ร่างกายของเรา
บทที่ 4 ของเล่น ของใช้
บทที่ 5 เสียง
บทที่ 6 ท้องฟ้าและดวงดาว
บทที่ 7 หิน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811876132175 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 9 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน