0
แบบฝึกหัดเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเตรียมสอบ สสวท.
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทดลอง การปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเตรียมสอบในชั้นเรียน และในสนามสอบชั้นนำต่าง ๆ
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และสสวท. และเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดยเน้นการทดลองปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ พร้อมแบบฝึกหัดตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากชั้นเรียนและใช้เตรียมสอบในสนามสอบชั้นนำต่าง ๆ เหมาะสำหรับครูผู้สอน นำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

สารบัญ

บทที่ 1 วัสดุและการใช้ประโยชน์
บทที่ 2 สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
บทที่ 3 ชีวิตของพืช
บทที่ 4 แสงและการมองเห็น
บทที่ 5 ดิน
- แบบฝึกหัดวัดผลการเรียนรู้
- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811876130881 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 7 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน