0
ลด 10%
แบบฝึกหัดเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเตรียมสอบ สสวท.
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทดลอง การปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเตรียมสอบในชั้นเรียน และในสนามสอบชั้นนำต่าง ๆ
หนังสือราคาพิเศษ ลด 10%
หนังสือราคาพิเศษ ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ216.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และสสวท. และเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดยเน้นการทดลองปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ พร้อมแบบฝึกหัดตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากชั้นเรียนและใช้เตรียมสอบในสนามสอบชั้นนำต่าง ๆ เหมาะสำหรับครูผู้สอน นำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

สารบัญ

บทที่ 1 การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
บทที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่
บทที่ 4 พลังงานไฟฟ้า
บทที่ 5 ดวงอาทิตย์และการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์
บทที่ 6 อากาศและการเคลื่อนที่ของอากาศ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811877310107 (ปกอ่อน) 140 หน้า
ขนาด: 210 x 291 x 8 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน