0
ลด 10%
แบบฝึกหัดเตรียมสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1
สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด วิชาสังคมศึกษา ครบทั้ง 5 สาระ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียน เตรียมสอบในชั้นเรียนและสนามสอบต่าง ๆ
นิทานและสื่อเสริมพัฒนาการ ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ225.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกหัดเตรียมสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยสรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัดครบทั้ง 5 สาระ พร้อมภาพประกอบ 4 สี ช่วนกระตุ้นความสนใจให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบในชั้นเรียน และในสนามสอบชั้นนำต่าง ๆ

สารบัญ

บทที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
บทที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์
บทที่ 4 ประวัติศาสตร์
บทที่ 5 ภูมิศาสตร์

- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811877311135 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 9 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน