0
แบบฝึกหัดเตรียมสอบหลักภาษาไทย ป.4
สรุปเนื้อหาเพื่อทบทวนหลักภาษาไทย เตรียมพร้อมทุกสนามสอบ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ผ่านโจทย์ประยุกต์ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเตรียมสอบในชั้นเรียนและสนามสอบชั้นนำต่าง ๆ
ผู้เขียน ทศพร ศรีแสง
ซื้อ 2 เล่ม ลด 15%
ซื้อ 2 เล่ม ลด 15%
อ่านต่อ
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดเตรียมสอบวิชาภาษาไทย ที่ช่วยเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยทั้งด้านการอ่านและเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา มีการสรุปเนื้อหาในสาระการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยที่ผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 ต้องได้เรียนรู้ ซึ่งในแต่ละบทเรียนประกอบด้วย การสรุปเนื้อหาแบบฝึกหัดเสริมทักษะ มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบในชั้นเรียน และในสนามสอบชั้นนำต่าง ๆ

สารบัญ

บทที่ 1 มาตรา ก กา และมาตราตัวสะกด
บทที่ 2 อักษรควบ
บทที่ 3 อักษรนำ
บทที่ 4 ตัวการันต์
บทที่ 5 ไตรยางค์
บทที่ 6 คำเป็น คำตาย
บทที่ 7 วรรณยุกต์ และการผันวรรณยุกต์
บทที่ 8 คำพ้องรูป
บทที่ 9 คำพ้องเสียง
บทที่ 10 คำซ้ำ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811877311166 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 211 x 290 x 9 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน