0
ลด 10%
แบบฝึกหัดเริ่มต้นเรียนจีน 2
เรียนรู้การออกเสียงตาม pinyin และคำศัพท์ใหม่กว่า 150 คำ พร้อมฝึกเขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีดอย่างถูกวิธี
หนังสือ67.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกหัดภาษาจีนที่เขียนขึ้นมาเพื่อเด็กและเยาวชนไทยโดยเฉพาะ ใช้คู่กับหนังสือเรียน "เริ่มต้นเรียนจีน 2" เพื่อช่วยทบทวนความรู้ในบทเรียนแต่ละบท ภายในเล่มประกอบด้วย การฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ ในระบบ pinyin การจับคู่ส่วนประกอบ และผสมเป็นตัวหนังสือ การแต่งประโยคให้ถูกตามหลักไวยากรณ์จีน การนับจำนวนเส้นขีด และเขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีดอย่างถูกวิธี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีน

สารบัญ

- แบบฝึกหัดบทที่ 1 - 16

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522200003254 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 186 x 254 x 2 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน