0
ลด 10%
แบบฝึกหัดเริ่มต้นเรียนจีน 4
ช่วยทบทวนคำศัพท์ วลี ประโยค และรู้จักพลิกแพลงการใช้ภาษา เสริมทักษะในการสนทนาภาษาจีน
หนังสือ80.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดภาษาจีนที่เขียนขึ้นมาเพื่อเด็กและเยาวชนของไทยโดยเฉพาะ ใช้คู่กับหนังสือเรียน "เริ่มต้นเรียนจีน 4" เพื่อช่วยทบทวนความรู้ในบทเรียนแต่ละบท ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้คำ การทบทวนระบบ Pinyin การเสริมทักษะการใช้ภาษา การฝึกสนทนา การแยกแยะ การจดจำ และการเขียนตัวอักษรจีนอย่างถูกวิธี โดยเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เหมาะสำหรับเด็กๆ และผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีนทุกคน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า ของสินค้าที่เกี่ยวข้อง - 978-616-08-0021-6 (เริ่มต้นเรียนจีน 4)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522200003278 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 186 x 255 x 4 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน