0
ลด 10%
แบบฝึกหัดเริ่มต้นเรียนจีน 5
ช่วยทบทวนศัพท์ วลี ประโยค และรู้จักพลิกแพลงการใช้ภาษา เสริมทักษะการสนทนา พร้อมฝึกเขียนตัวอักษรจีนอย่างถูกวิธี
หนังสือ80.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดภาษาจีนที่เขียนขึ้นมาเพื่อเด็ก และเยาวชนไทยโดยเฉพาะ ภายในเล่มประกอบด้วยการใช้คำ การทบทวนระบบ pinyin การเสริมทักษะการใช้ภาษา การฝึกสนทนา การแยกแยะ การจดจำ และการเขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีดอย่างถูกวิธี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522200003285 (ปกอ่อน) 76 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 4 มม.
น้ำหนัก: 154 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน