0
ลด 10%
แบบฝึกหัดเริ่มต้นเรียนจีน 6
ช่วยทบทวนคำศัพทท์ วลี ประโยค และรู้จักพลิกแพลงการใช้ภาษา เสริมทักษะการสนทนา พร้อมฝึกเขียนตัวอักษรจีน
หนังสือ80.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดภาษาจีนที่เขียนขึ้นมาเพื่อเด็ก และเยาวชนไทยโดยเฉพาะ ใช้คู่กับหนังสือแบบเรียน "เริ่มต้นเรียนจีน 6" ภายในเล่มประกอบด้วยการใช้คำ การทบทวนระบบ Pinyin การเสริมทักษะ การใช้ภาษา การฝึกสนทนา การแยกแยะ การจดจำ และการเขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีดอย่างถูกวิธี เป็นการทบทวนเนื้อหาให้กับเด็กๆ ให้ได้เรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522200003292 (ปกอ่อน) 74 หน้า
ขนาด: 186 x 256 x 4 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน