0
แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 (รายวิชาเพิ่มเติม) +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 (รายวิชาเพิ่มเติม)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยจัดให้มีโจทย์จำนวนมาก เต็มอิ่มจุใจสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เฉพาะทาง พร้อมทั้งมีตัวอย่างและคำอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับครูที่นำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการสอน จะพบว่าหนังสือเล่มนี้สามารถช่วยครูในการสอนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีโจทย์จำนวนมาก ครอบคลุมเนื้อหาที่จะให้ครูสามารถเลือกใช้ตามศักยภาพของผู้เรียน โจทย์แต่ละเรื่องได้เรียงลำดับจากง่ายไปยาก นักเรียนจะเข้าใจจากความรู้พื้นฐาน จนสามารถนำไปแก้โจทย์ปัญหาระดับปานกลางและยากได้ ระดับความยากง่ายของโจทย์ที่ต่างกันตั้งแต่โจทย์ขั้นพื้นฐาน ปานกลาง และยาก จะทำให้ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้

สารบัญ

ทที่ 1 เซต
- 1.1 เซต
- 1.2 การเท่ากันของเซต
- 1.3 ชนิดของเซต
ฯลฯ

บทที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
- 2.1 ประพจน์
- 2.2 การเชื่อมประพจน์
- 2.3 การสร้างตารางค่าความจริง
ฯลฯ

บทที่ 3 จำนวนจริง
- 3.1 ระบบจำนวนจริ
- 3.2 สมบัติการเท่ากันของจำนวนจริง และสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับ การบวก การคูณ (สัจพจน์เชิงพีชคณิต)
- 3.3 พหุนามตัวแปรเดียว
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับ...
- ครูเพื่อในการสอน โดยมีโจทย์จำนวนมากให้เลือกใช้ตามศักยภาพของผู้เรียน โจทย์แต่ละเรื่องเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้
- นักเรียนฝึกทักษะการทำโจทย์คณิตศาสตร์ สามารถประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหัวข้อและแต่ละเรื่องได้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582882 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน