0
แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2 (รายวิชาเพิ่มเติม) +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2 (รายวิชาเพิ่มเติม)" เล่มนี้ ได้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยครูในการสอน โดยจัดทําให้มีโจทย์จํานวนมากครอบคลุมเนื้อหาที่จะให้ครูสามารถเลือกใช้ตามศักยภาพของผู้เรียน โจทย์แต่ละเรื่องเรียงลําดับจากง่ายไปยาก นักเรียนจะเข้าใจจากความรู้พื้นฐาน จนสามารถนําไปแก้โจทย์ปัญหาระดับปานกลางและยากไต้ ระดับความยากง่ายของโจทย์ที่ต่างกัน ตั้งแต่โจทย์ขั้นพื้นฐาน ปานกลาง และยาก จะทําให้ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้

สารบัญ

บทที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
1.1 คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน
1.2 ความสัมพันธ์ (Relation)
1.3 โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
ฯลฯ

บทที่ 2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
2.1 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
2.2 รากที่สองในระบบจำนวนจริง รากที่ n ในระบบจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูปกรณฑ์
2.3 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
ฯลฯ

บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์
3.1 ความรู้เบื้องตันกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคระห์
3.2 ภาคตัดกรวย
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ ชุดที่ 1-3

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับ...
- ครูเพื่อในการสอน โดยมีโจทย์จำนวนมากให้เลือกใช้ตามศักยภาพของผู้เรียน โจทย์แต่ละเรื่องเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้
- นักเรียนฝึกทักษะการทำโจทย์คณิตศาสตร์ สามารถประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหัวข้อและแต่ละเรื่องได้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583278 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน