0
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน +เฉลย
เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ควบคู่กับการเรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดมากๆ จนเกิดความรู้ความเข้าใจ ครูใช้เป็นแบบฝึกหัดในชั้นเรียน โดยอธิบายเนื้อหาและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง สถิติ (2) ความเท่ากันทุกประการ เส้นขนาน การให้เหตุผลทางเรขาคณิต และการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยอธิบายแบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ควบคู่กับการเรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดมากๆ จนเกิดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงครูใช้เป็นแบบฝึกหัดในชั้นเรียน โดยอธิบายเนื้อหาและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในห้องเรียนหรือให้เป็นการบ้าน

สารบัญ

บทที่ 1 สถิติ (2)
บทที่ 2 ความเท่ากันทุกประการ
บทที่ 3 เส้นขนาน
บทที่ 4 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
บทที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
มีเฉลยแยกเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800111 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน