0
แบบฝึกหัด คัด เขียน อ่าน ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
ฝึกฝนและเพิ่มทักษะทางภาษาเกาหลีด้วยแบบฝึกหัด คัด เขียน อ่าน พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และคำศัพท์ในภาษาเกาหลี เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาภาษาเกาหลีเบื้องต้น
ผู้เขียน ปาร์คอึนมิน
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกหัด คัด เขียน อ่าน ภาษาเกาหลีเบื้องต้น" เล่มนี้ จะทำให้นักนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจและต้องการจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ใช้ฝึกฝนทักษะทางภาษาให้เกิกประโยชน์สูงสุดและสามารถนำไปต่อยอดทางการเรียนรู้ภาษาเกาหลีต่อไปในอนาคต

สารบัญ

- วิธีการเขียนพยัญชนะเกาหลี
- วิธีการเขียนพยัญชนะเดี่ยว
- วิธีการเขียนพยัญชนะซ้อน
- หลักการอ่านพยัญชนะเกาหลี
- วิธีการเขียนสระเกาหลี
- วิธีการเขียนสระเดี่ยว
- วิธีการเขียนสระประสม
- หลักการอ่านสระเกาหลี
- วิธีการเขียนตัวสะกดเกาหลี
- หลักการอ่านตัวสะกดเดี่ยว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757415507 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน