0
แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ป.4 +เฉลย
ประกอบด้วย การทบทวนเนื้อหาของบทเรียน แบบฝึกหัดจำนวนมากและหลากหลาย แบบทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ความสามารถของผู้เรียน เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนทุกสังกัด
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Lesson 1 Can
Lesson 2 Adjective
Lesson 3 Possessive
Lesson 4 Preposition
Lesson 5 Question Words
Lesson 6 Present Simple Tense
Lesson 7 Present Continuous Tense
Lesson 8 Numbers
Lesson 9 Times & Days
Lesson10 Imperative & Request

- Word
- Test Yourself
- ตัวอย่างข้อทดสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743949418 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน