0
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Postcard 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ61.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปเล่มสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอ่าน

สารบัญ

Unit 1 What's your name?
Unit 2 This is Brian.
Unit 3 I'm australian.
Unit 4 What''''s your address?
Unit 5 I have two sisters.
Unit 6 Do you like hip-hop music?
Unit 7 Can I come too?
Unit 8 I always get up at 6:30.
Unit 9 Miami - A great place to be!
Unit 10 What's Brian doing?
Unit 11 Where were you yesterday?
Unit 12 Did you have a good time?

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749872277 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 210 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน