0
แบบฝึกเขียนเสริมทักษะ เขียนคล่อง เขียนเร็ว ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 2
เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครูผู้สอนชั้นอนุบาล ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้ปกครองและผู้สนใจ
ผู้เขียน สำลี รักสุทธี
หนังสือ84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกเขียนเสริมทักษะภาษาไทยหลากหลายรูปแบบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนและใช้สระเสียงสั้นและมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดยเน้นการฝึกประสมพยัญชนะ สระ และตัวสะกดไม่ตรงมาตราแล้วอ่านเพื่อฝึกให้เกิดทักษะ และเกิดนิสัยรักการเขียน โดยเรียงแบบฝึกและกิจกรรมจากง่ายไปยาก สามารถใช้ฝึกการเขียนได้ตั้งแต่นักเรียนอนุบาลถึงชั้น ป.3

สารบัญ

ชุดที่ 1 สระ -ะ มีตัวสะกด
ชุดที่ 2 สระ -ี มีตัวสะกด
ชุดที่ 3 สระ -ุ มีตัวสะกด
ชุดที่ 4 สระ เ-ะ มีตัวสะกด
ชุดที่ 5 สระ แ-ะ มีตัวสะกด
ชุดที่ 6 สระ เ-าะ มีตัวสะกด
ชุดที่ 7 สระ ึ มีตัวสะกด
ชุดที่ 8 สระ โ-ะ มีตัวสะกด
ชุดที่ 9 สระ -ัว (อัว) มีตัวสะกด
ชุดที่ 10 สระ เ-อ (เออ) มีตัวสะกด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703287 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน