0
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย ป.4 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ประกอบด้วย คำแนะนำในการอ่านจับใจความ ข้อความประเภทต่าง ๆ พร้อมคำถามเป็นชุด ๆ เฉลยคำตอบครบทุกชุด (แยกเล่ม)
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย ป.4" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด เล่มนี้ ได้รวบรวมคำแนะนำในการอ่านจับใจความไว้ให้ศึกษาเพื่อเป็นเครื่องช่วยชี้แนะในการเรียนการสอน การอ่านจับใจความแก่ครู-อาจารย์ผู้สอน ผู้ปกครองและนักเรียนก็สามารถใช้ศึกษาและฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

- คำแนะนำในการอ่านจับใจความ
- แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 20

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2021062400117 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 189 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน