0
แบบฝึกเสริมทักษะพร้อมแนวข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ป.1 คณิตศาสตร์
รวมแบบฝึกเสริมเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับน้อง ๆ อาทิ จำนวนคู่และจำนวนคี่ การวัดความแตกต่าง การบวก การลบ แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ฯลฯ
หนังสือ242.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกเสริมเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับน้อง ๆ อาทิ จำนวนคู่และจำนวนคี่ การวัดความแตกต่าง การบวก การลบ แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต รูปภาพสวยงาม พร้อมเรียนรู้ ฝึกฝน และจดจำ เพื่อนนำไปใช้ในการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก

สารบัญ

Unit 1 ตัวเลขอารบิก 1-100 และตัวเลขไทย 1-100
Unit 2 การนับจำนวน
Unit 3 จำนวนคู่และจำนวนคี่
Unit 4 การเรียงลำดับจำนวน
Unit 5 การเปรียบเทียบจำนวน
Unit 6 ลำดับที่
Unit 7 ตำแหน่งและทิศทาง
Unit 8 การวัดความแตกต่าง
Unit 9 การชั่งและการตวง
Unit 10 แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757408875 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 210 x 293 x 12 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน