0
แบบฝึกเสริมทักษะพร้อมแนวข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ป.1 ภาษาอังกฤษ
เรียนรู้ ฝึกฝน และจดจำเพื่อนำไปใช้ในการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
หนังสือ242.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกเสริมทักษะพร้อมแนวข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ป.1 ภาษาอังกฤษ" เล่มนี้ ไดรวบรวมสาระสำคัญทางด้านวิชาการ และแบบฝึกเสริมทักษะรูปแบบต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และไม่ยากเกินไป เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับน้อง ๆ อาทิ Alphabets Aa-Zz, Words, Vowels & Rhyming Words, Nouns & Articles และอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ที่จะนำไปใช้ในสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก

สารบัญ

Unit 1 : Alphabets Aa-Zz
Unit 2 : Words
Unit 3 : Vowels & Rhyming Words
Unit 4 : Nouns & Articles
Unit 5 : Verbs
Unit 6 : Adjectives & Opposite Words
Unit 7 : Pronouns
Unit 8 : Prepositions
Unit 9 : People & Places

- แนวข้อสอบ
- เฉลยแบบฝึกหัด
- เฉลยแนวข้อสอบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757409346 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 12 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน