0
แบบฝึกเสริมทักษะพร้อมแนวข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ป.1 ภาษาไทย
เรียนรู้ ฝึกฝน และจดจำ เพื่อนำไปใช้ในการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
หนังสือ242.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกเสริมทักษะพร้อมแนวข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ป.1 ภาษาไทย" เล่มนี้ ได้รวบรวมสาระสำคัญทางด้านวิชาการ และแบบฝึกเสริมทักษะรูปแบบต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และไม่ยากจนเกินไป เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้สอนเด็ก ๆ ได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็น พยัญชนะไทย 44 ตัว สระเสียงสั้น-สระเสียงยาว มาตราตัวสะกด ลักษณนาม และอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ที่จะนำไปใช้ในสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก

สารบัญ

- คำแนะนำสำหรับเตรียมตัวก่อนสอบ
- พยะญชนะไทย 44 ตัว
- เสียงพยัญชนะ 21 เสียง
- สระไทย 32 เสียง
- สระเสียงสั้น-สระเสียงยาว
- การผันวรรรยุกต์
- มาตราตัวสะกด
- ลักษณนาม
- หมวดคำต่าง ๆ

เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแนวข้อสอบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757423779 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 208 x 287 x 12 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน