0
แบบฝึกเสริมทักษะพร้อมแนวข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ป.1 เชาวน์ปัญญา
เรียนรู้ ฝึกฝน และจดจำเพื่อนำไปใช้ในการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
หนังสือ242.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกเสริมเพิ่มทักษะทางเชาวน์ปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับน้อง อาทิ ฝึกทักษะการสังเกต ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ มิติสัมพันธ์ เรียงลำดับ แบบรูป โดมิโน   รูปภาพสวยงาม พร้อมเรียนรู้ ฝึกฝน และจดจำ เพื่อนนำไปใช้ในการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก

สารบัญ

Part I : ฝึกทักษะการสังเกต
Part II : ฝึกทักษะการคิด การจำแนกประเภท
Part III : ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ
Part IV : มิติสัมพันธ์
Part V : เรียงลำดับ แบบรูป โดมิโน
Part VI : ฝึกทักษะการฟัง การวิเคราะห์จำนวน และการประกอบภาพ
- แนวข้อสอบ
- เฉลยแบบใึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757409308 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 7 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน