0
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ป.1 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ป.1 +เฉลย" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยให้คล่อง ถูกต้องและแม่นยำ แบ่งเป็นสระเสียงยาวและสระเสียงสั้น พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย แถมฟรีสติกเกอร์ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเสริมทักษะให้ลูกๆ เพื่อเตรียมสอบและเพิ่มคะแนนในห้องเรียน

สารบัญ

บทที่ 1 สระเสียงยาว
บทที่ 2 สระเสียงสั้น
บทที่ 3 สระเกิน
บทที่ 4 การผันวรรณยุกต์
บทที่ 5 มาตราตัวสะกด
บทที่ 6 อักษรควบ
บทที่ 7 อักษรนำ

- แบบฝึกหัดท้าทาย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099301749 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 13 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน