0
แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)
แบบฝึกเสริมทักษะอัดแน่น หลากหลายรูปแบบ ครบถ้วนทุกประเด็น แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแบบเรียนหลักสูตรใหม่ของ สสวท.
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มเติมกระบวนการคิดให้กับนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียนของ สสวท. ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
บทที่ 3 การวัดความยาว
บทที่ 4 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 5 การคูณ
บทที่ 6 การหาร
บทที่ 7 เวลา
บทที่ 8 การวัดปริมาตร
บทที่ 9 รูปเราขาคณิต
บทที่ 10 การบวก ลบ คูณ หาระคน
บทที่ 11 แผนภูมิรูปภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164492912 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 16 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน