0
แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)
แบบฝึกเสริมทักษะอัดแน่น หลากหลายรูปแบบ ครบถ้วนทุกประเด็น แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแบบเรียนหลักสูตรใหม่ของ สสวท.
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มเติมกระบวนการคิดให้กับนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียนของ สสวท. ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้

สารบัญ

บทที่ 1 การอ่าน การเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 2 การบวก การลบ
บทที่ 3 การคูณ
บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารระคนที่มีวงเล็บ
บทที่ 5 การบอกระยะเวลา
บทที่ 6 เศษส่วนแท้ เศษเกิน
บทที่ 7 การอ่าน การเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
บทที่ 8 จุด เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรง
บทที่ 9 ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 10 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306393 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 14 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน