0
แบบฝึกเสริมทักษะ เก่งคณิตศาสตร์ อนุบาล 1-2-3
เก่งคิด อ่าน เขียน และเรียนรู้สร้างความเข้าใจคณิตศาสตร์ ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะแสนสนุก
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกเสริมทักษะ เก่งคณิตศาสตร์ อนุบาล 1-2-3" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะด้วยเกมกิจกรรมแสนสนุก สำหรับน้อง ๆ วัยอนุบาล ที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับขั้นที่สูงขึ้นไป

สารบัญ

- เลข 1 อารบิก เลข ๑ ไทย
- เลข 2 อารบิก เลข ๒ ไทย
- เลข 3 อารบิก เลข ๓ ไทย
- เลข 4 อารบิก เลข ๔ ไทย
- เลข 5 อารบิก เลข ๕ ไทย
- เลข 6 อารบิก เลข ๖ ไทย
- เลข 7 อารบิก เลข ๗ ไทย
- เลข 8 อารบิก เลข ๘ ไทย
- เลข 9 อารบิก เลข ๙ ไทย
- เลข 10 อารบิก เลข ๑๐ ไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757410960 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 210 x 293 x 5 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน