0
แบบฝึกเสริมทักษะ เก่งภาษาไทย อนุบาล 1-2-3
เก่งคัด อ่าน เขียน และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยด้วยเกมแสนสนุก
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกเสริมทักษะ เก่งภาษาไทย อนุบาล 1-2-3" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะด้วยเกมกิจกรรมแสนสนุก สำหรับน้อง ๆ วัยอนุบาล ที่จะช่วยปูพื้นฐานทางด้านภาษาไทย ฝึกให้เด็กจำคำศัพท์ และเสริมทักษะในการเขียน การอ่าน มีทักษะการสะกดคำที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป

สารบัญ

- เรียนรู้พยัญชนะไทย 44 ตัว
- เรียนรู้การเขียนพยัญชนะ
- เรียนรู้พยัญชนะ ก ข ข ค
- เรียนรู้พยัญชนะ ค ฆ ง จ
- เรียนรู้พยัญชนะ ฉ ช ซ ฌ
- เรียนรู้พยัญชนะ ญ ฏ ฎ ร
- เรียนรู้คำที่ประสมด้วยพยัญชนะ ก-ฉ
- เรียนรู้คำที่ประสมด้วยพยัญชนะ ช-ฐ
- เรียนรู้พยัญชนะ ท ฒ ณ ด
- เรียนรู้พยัญชนะ ต ถ ท ธ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757410977 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 212 x 293 x 5 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน