0
แบบฝึกเสริมประสบการณ์ พัฒนาสติปัญญา เล่ม 2
สร้างความเข้าใจพื้นฐาน และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
หนังสือ38.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชุดแบบฝึกเสริมประสบการณ์ พัฒนาสติปัญญา สนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ผ่านการคิด การแก้ปัญหา การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวน มิติสัมพันธ์ และเวลา สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 7275563291162 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 3 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โลกหนังสือ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน