0
แบบฝึกเสริมเข้ม ทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.2 +เฉลย
ตรงตามมาตรฐานของ สสวท. หลักสูตรสาระการเรียนรู้แกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ผู้เขียน เจนจิรา ชำนิ
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิทยาศาสตร์สําหรับเด็ก คือการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ควรมุ่ง เพื่อให้เด็กได้รู้จัก เกิดการสังเกต ค้นหา เกิดความเข้าใจ เรียนรู้เหตุและผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มากกว่าการท่องจําทฤษฎีต่าง ๆ

    หนังสือ "แบบฝึกเสริมเข้ม ทักษะและการคิด วิทยาศาสตร์ ป.2" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดเสริมเข้ม ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โดยมีแบบฝึกหัดในส่วนต่าง ๆ ที่สําคัญให้นักเรียนเก่งขึ้น เพิ่มพูนทักษะการคิด พร้อมด้วยเฉลยแยกเล่ม เพื่อความสะดวกในการจัดการของคุณครูและผู้ปกครอง

สารบัญ

Part 1 วิทยาศาสตร์
- บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
- บทที่ 2 วงจรการเจริญเติบโตของพืช
- บทที่ 3 รู้จักกับวัสดุ
- บทที่ 4 สมบัติของวัสดุ
- บทที่ 5 พลังงานแสง
- บทที่ 6 ดินในท้องถิ่น

Part 2 เทคโนโลยี
- บทที่ 7 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
- บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
- บทที่ 9 การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น
- บทที่ 10 การใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยี

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดวิทย์ ป.2
2. มีเฉลยแยกเล่ม
3. 4 สี สวยสดใส

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161005186 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 7 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน